תוצאות האליפות הראשונה של ישראל בנגינטה

אנגי (קאטה)

מקום ראשון: גור קובץ' & יהודה ניצן (ירושלים)

מקום שני: תום קירקפטריק & נטע שיינקמן (ירושלים)

מקום שלישי: אביחי ארנון & בן זקש (ירושלים)

שיאיי נוער (קרבות)

מקום ראשון: אביחי ארנון (ירושלים)

מקום שני: ניקיטה ברקוביץ (כפר אלדד)

מקום שלישי: הירש שליטן (כפר אלדד)

שיאיי מבוגרים (קרבות)

מקום ראשון: בן זקש (ירושלים)

מקום שני: יוסף רובן (כפר אלדד)

מקום שלישי: יהודה ניצן (ירושלים)

© Naginata Israel

Proudly created with Wix.com